2012. január 1-jétől lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja az általa más településen bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. tv.) 17. § (5) bekezdése szerint. Ennek feltétele, hogy a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja és a bérbevett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével (például önálló tevékenység vagy egyéni vállalkozói tevékenység bevételével) szemben nem számol el költséget, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg.

Az adóalap kiegészítés alapjául szolgáló jövedelmet érintő változás

2012. január 1-jétől hatályos rendelkezés értelmében az adóalap-kiegészítés alapjául szolgáló összeg megállapítása során a jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni („78 százalékos szabály”) akkor, ha a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó vagy az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére. Nem alkalmazható ez a szabály akkor, ha azt a magánszemély részére megtérítik vagy azt költségként számolhatja el [Szja. tv. 29. § (1) bekezdés]. Az előzőek következtében tételes költségelszámolás választása esetén, ha a bérbeadó magánszemély 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésére is kötelezett, akkor az adó- és adóelőleg alapjának megállapításánál nem alkalmazható az un. „78 százalékos” szabály, mivel az Szja. tv. 3. számú melléklet I/10. pontja alapján a magánszemély az egészségügyi hozzájárulást elszámolhatja költségként.

Ha a bérbeadó a bérbeadásból származó jövedelmének a megállapítására a 10 százalék költséghányad alkalmazását választja, akkor továbbra is a bevétel 90 százaléka minősül az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelemnek.