2012. január 1-tőll változik a gazdasági kamarákról szóló, 1999. évi CXXI. törvény.

Január 1-től kezdődően kötelező a kamarai regisztrécói mind az új, mind pedig a már létező gazdálkodó szervezetek számára. Az újonnan alakuló vállalkozások a cégbejegyzés illetve (egyéni vállalkozók esetében) a nyilvántartásba vételt követő 5 munkanapon belül kötelesek kérni felvételüket a kamarai nyilvántartásba, a már korábban is működő gazdasági társaságoknak 2012. február 29-ig kell a területileg illetékes kamarához kezdeményezniük bejelentkezésüket.

Az éves tagdíj 5000 forint, amely minden év március 31-ig kell megfizetni. A kiegyenlítetlen kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adók módjára hajthatja be.

A regisztráció és a megfizetett tagdíj “fejében”, szolgáltatásokra lesznek jogosultak a vállalkozások. (pályázatfigyelés, tanácsadás, stb.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900121.TV

(8., 8/A és 45. §-a részletezi a kötelező regisztráció kérdéseit)

https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html